PATIëNTINFORMATIE

Uw eerste bezoek en vervolgbehandelingen

Tijdens uw eerste bezoek proberen we inzicht te krijgen in uw klachten of de problemen van uw kind door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te doen. Op basis hiervan stellen we in overleg met u een behandelplan op. Tijdens het daaropvolgende consult wordt gestart met de behandeling. Wij verzoeken u bij elke behandeling het afsprakenkaartje en een handdoek (m.u.v. kinder-fysiotherapie) mee te nemen.

Wat moet u doen als u verhinderd bent?

Afspraken afzeggen kan aan de balie op de praktijk, telefonisch of per mail:
Tel. 0598-324040
E-mail: [email protected]

Behandelingen vinden plaats op afspraak en dienen bij verhindering (ook bij ziekte) tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de verzekering vergoed. Wij zijn daarom genoodzaakt deze bij u persoonlijk in rekening te brengen.
Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt € 46,00.
Indien u niet op een afspraak komt zonder afmelding dient u zelf weer contact op te nemen voor een afspraak.
 

Hoe is de betaling van de behandelingen geregeld?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst en declareren rechtstreeks naar de verzekeraar. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering. Wij raden u daarom aan uw polisvoorwaarden na te kijken. Kinderen onder de 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Indien het om een aandoening gaat die op de lijst 'langdurige fysiotherapie' staat is de vergoeding onbeperkt. Voor volwassenen is de vergoeding voor aandoeningen die op de lijst 'langdurige fysiotherapie' staan anders geregeld: vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen moeten dus uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Indien u niet verzekerd bent, ontvangt u van ons een nota. De tarieven en de betalingsvoorwaarden die wij hanteren hangen in de wachtkamer.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Hoogezand zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (CKR) en aangesloten bij het KNGF.Alle fysiotherapeuten voldoen aan alle gestelde voorwaarden van bij- en nascholing en handelen volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen. Fysiotherapie Hoogezand is aangesloten bij FysOptima, een landelijk kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Continue aandacht voor kwaliteit, zowel op gebied van de praktijkvoering als de dienstverlening en behandelingen zijn belangrijke kenmerken van alle aangesloten praktijken.

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk en onze fysiotherapeuten. Of u nu tevreden of minder tevreden bent, uw oordeel biedt aanknopingspunten om de kwaliteit van de praktijk verder te ontwikkelen en u beter te kunnen adviseren, behandelen en begeleiden. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg. Het onderzoek is volledig anoniem en handelt volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Graag vragen wij u deel te nemen aan dit onderzoek.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld. U kunt deze huisregels vinden in de wachtkamer.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u ergens een klacht over of bent u niet tevreden over uw behandeling, dan horen wij dit graag van u. In overleg kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het KNGF.
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Fysiotherapie Hoogezand - Sappemeer
Privacy Policy