FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen. Bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeuten komen via een proces van klinisch redeneren tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd. De fysiotherapeut onderbouwt zijn handelen mede d.m.v. kennis uit de (bio)medische wetenschap, de bewegings- en gedragswetenschappen.

De algemeen fysiotherapeut behandelt de meest uiteenlopende klachten zoals orthopedische klachten (rug-, nek-, schouder- en armklachten, heup-, knie- en enkelklachten) neurologische klachten, aandoeningen van het zenuwstelsel (bijv. M.S., herseninfarct, M. Parkinson), longaandoeningen - COPD - (bijv. longemfyseem), vaatproblemen (bijv. etalagebenen) en botontkalking (osteoporose). Tevens behandelt de algemeen fysiotherapeut mensen na een hartinfarct of operatie en begeleidt mensen met overgewicht (evt. in combinatie met DMII) om verantwoord meer te bewegen.
 

HANDTHERAPIE

Bij Handtherapie streven we ernaar uw handfunctionaliteit te herstellen, zodat u weer volop kunt deelnemen aan uw dagelijkse activiteiten. Handtherapie is een gespecialiseerd gebied binnen de fysiotherapie dat zich richt op het herstellen en verbeteren van de functionaliteit van de hand, pols en onderarm na letsel, operatie of aandoening. Als handtherapeuten begrijpen we dat dagelijkse activiteiten sterk afhankelijk zijn van een goed functionerende hand. Daarom bieden wij deskundige zorg en begeleiding om ervoor te zorgen dat u uw hand optimaal kunt gebruiken en genieten van een verbeterde kwaliteit van leven.    Veelvoorkomende Problemen: 1. Letsels aan de Hand en Pols: Letsels zoals fracturen, verstuikingen en dislocaties kunnen leiden tot pijn, zwelling en beperkingen in de beweging van de hand en pols. Handtherapie kan helpen bij het verminderen van pijn, het bevorderen van genezing en het herstellen van de mobiliteit. 2. Postoperatieve Revalidatie: Na een operatie aan de hand, pols of onderarm is het essentieel om de juiste revalidatie te volgen om een volledig herstel te bevorderen. Handtherapie begeleidt u door het revalidatieproces, met aandacht voor wondverzorging, mobilisatie en functionele oefeningen. 3. Artritis: Artritis kan leiden tot pijn, stijfheid en verminderde functionaliteit van de handgewrichten. Handtherapie biedt behandelingen om pijn te verminderen, mobiliteit te verbeteren en technieken aan te leren om dagelijkse activiteiten gemakkelijker te maken. 4. Overbelasting en Repetitieve Bewegingsletsels: Overmatig gebruik van de hand en herhaalde bewegingen kunnen leiden tot overbelasting en letsels zoals tendinitis en carpaal tunnelsyndroom. Handtherapie helpt bij het identificeren van de oorzaak van uw symptomen en biedt een behandelingen om pijn te verminderen en terugkerende klachten te voorkomen.  

LEES MEER

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie heeft als doel enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. U kunt met verschillende lichamelijke klachten naar een Manueel Therapeut: Wanneer u hoofd- en nekpijn heeft; bij bepaalde vormen van duizeligheid waar u met name last van krijgt wanneer u uw nek beweegt; kaakklachten (eventueel in combinatie met nekklachten), waarvoor uw tandarts geen oorzaak voor kan vinden; nek- en schouderklachten, waarbij u eventueel ook uitstraling heeft tot in de armen; elleboog-, pols- en handklachten; klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de bil en/of been; heup-, knie-, enkel- en voetklachten; klachten na een ongeval; klachten na verstuiking; klachten t.g.v. (langdurige)overbelasting van het houding- en bewegingssysteem.

LEES MEER

PSYCHOSOMATISCH

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat tot onbegrip kan leiden. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op hoe uw lichaam functioneert. Daardoor neemt uw weerstand zowel lichamelijk als geestelijk af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.  De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met de psychosomatische fysiotherapeut werkt u aan het herstellen van uw balans. Zij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder uw leef- en werkomstandigheden. De psychosomatische fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog of bedrijfsarts. Psychosomatische klachten houden vaak verband met: Lusteloos, prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn Angstig en onzeker zijn Somber zijn en veel piekeren Extreme vermoeidheid Onverklaarde spier- en gewrichtspijn Niet kunnen ontspannen Druk op de borst of hartkloppingen Benauwdheid, moeite met ademhalen Concentratieproblemen Slecht of juist heel veel slapen  

LEES MEER

BEKKEN

De therapeut bekken- en bekkenbodem gerelateerde klachten is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van mannen en vrouwen, met klachten van bekken en lage rug, onderbuik en/of bekkenbodem. Ongewild urineverlies Overactieve blaas Niet kunnen plassen Ongewild ontlastingverlies Obstipatie Erectiestoornissen Verzakkingsklachten Pijn bij vrijen. Aandrang voor plassen en ontlasting. Pijnklachten in onderbuik, anaal of genitaal. Bekken en/of lage rugpijn tijdens of na de zwangerschap of door een andere oorzaak Voor en na operaties van uroloog, gynaecoloog of gastro-enteroloog

LEES MEER

OEDEEM

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht, als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Dit uit zich vaak in een zwaar gevoel en toename van de omvang van een arm of been. Oedeemtherapie kan met verschillende methoden het oedeem verminderen of toename van het oedeem voorkomen en de patiënt leren omgaan met oedeem. De Oedeemtherapeute in ons team is Harriëtte Slagers.   Er zijn verschillende soorten oedeem namelijk: Lymfoedeem. Voorbeelden hiervan zijn: Een dikke arm na een borst(sparende) operatie bij borstkanker, waarbij de okselklieren zijn verwijderd, als complicatie van bestraling, Een dik been na een gynaecologische operatie of een andere operatie in het bekken waarbij lymfeklieren zijn verwijderd. Primair (aangeboren) lymfoedeem Veneus oedeem als gevolg van trombose, spataderen of operatie van bloedvaten Traumatisch oedeem bv na een ongeval Lipoedeem (symmetrische ophoping bij benen en heupen vaak bij vrouwen)

LEES MEER

MYOFEEDBACK

Bij myofeedback wordt de spierspanning gemeten. Een verhoogde spierspanning kan problemen veroorzaken. Door deze spierspanning zichtbaar te maken wordt er inzicht gegeven wanneer de spier gespannen of ontspannen is. Myofeedback kan worden ingezet bij klachten als hoofdpijn, chronische pijn, nek/ schouderklachten, spierspanning in het algemeen en bij werkplekaanpassingen. Myofeedback is een snelle manier om te leren ontspannen! Myofeeback kan worden ingezet bij: Hoofdpijn Temporo-mandibulaire dysfuncties (kaakproblematiek) Chronische pijn KANS (klachten van arm, nek en schouders) en RSI Werkplekaanpassingen Verhoogde spierspanning in het algemeen

LEES MEER

GERIATRIE

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Tot het werk van de geriatrie-fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

LEES MEER

KINDERFYSIOTHERAPIE

Kinderen leren spelenderwijs. Door bewegen en spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed, maar soms duurt het wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit is mogelijk een gevolg van een aandoening of een tekort aan bewegingservaring. Kinderen hebben vaak baat bij een onderzoek en/of behandeling door de kinderfysiotherapeut. Een verstoring in de motorische ontwikkeling kan veel problemen met zich meebrengen. Niet alleen op lichamelijk gebied, maar ook op sociaal-emotioneel niveau. Vroegtijdige signalering, onderkenning en behandeling is dan ook van groot belang. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar oud met een achterstand in hun bewegend functioneren. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingssysteem of door een tekort aan bewegingservaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Problemen met het bewegend functioneren, in combinatie met andere factoren, leiden de laatste jaren steeds vaker tot overgewicht (1 op de 8 kinderen). Kinderen met overgewicht hebben een grotere kans op hartproblemen en andere chronische aandoeningen.  Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau van het kind. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en ouders een behandelplan op. De behandeling kan zowel op individuele basis als in groepsvorm plaatsvinden.  

LEES MEER

REDCORD

Redcord therapie, is een ingenieus systeem waar men in traint met touwen. Officieel heet deze methode Neurac Treatment, het is een behandeling  die zich richt op het stimuleren en controleren van zwakke spieren, met als doel klachtenvrij bewegen.   Langdurige pijn of fysieke inactiviteit kan zorgen voor het deactiveren van een of meerder spierketens. Door het deactiveren van deze spierketens ontstaat er een disbalans waarbij andere spieren worden gebruikt om te gaan compenseren. Dit heeft als gevolg dat men bewegingsproblemen en pijnklachten kan ervaren. Redcord therapie kan ervoor zorgen dat deze spierketens her-geactiveerd kunnen worden middels suspensie training. Met behulp van koorden ontstaat er een veilige instabiele situatie waarbij men met hun eigen gewicht en ondersteuning kan trainen zodat het lichaam deze ketens weer activeert. cliënten ervaren vaak na de eerste behandeling al verschil  

LEES MEER

ECHOGRAFIE

De MSU-echografist maakt met behulp van een echografie opnamen van het houdings- en bewegingsapparaat. Pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten zijn ineens zichtbaar. Voorbeelden waarbij echografie wordt gebruikt zijn: afwijkingen aan de achillespees, een tenniselleboog en verkalking in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Daarnaast zijn ook spierblessures, hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking op een echo zichtbaar. Door een snellere diagnose van (sport)blessures is de kans op herstel groter en kan de duur van de herstelperiode verkleind worden. Echografie wordt als visuele ondersteuning gebruikt bij: * gescheurde pezen, botbreuken, losse botfragmenten * peesontstekingen, pees kalkneerslag, botkalkaanzettingen * spierscheuren, littekenweefsel, spier kalkneerslag * gescheurde kapsels, kapselontstekingen * gescheurde gewrichtsbanden, verstuikte gewrichtsbanden * slijmbeursontstekingen * zwelling/vocht/bloeduitstortingen * carpaal tunnel syndroom * cystes/ganglion  

LEES MEER

SHOCKWAVE

Shockwavetherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode voor een grote diversiteit aan klachten. Maximale resultaten in een minimum van tijd. Shockwave is de ideale behandelingsmethode voor chronische en complexe musculoskeletale aandoeningen. De behandeling zorgt voor pijnvermindering, regeneratie van aangetast weefsel en afbraak van verkalkingen en fibrose. Shockwavetherapie is zeer effectief bij pees, spier en gewrichtspijn. Wanneer een ontsteking chronisch wordt nemen de mogelijkheden tot herstel af. De lichaamseigen cellen worden “moe”  en fysiologische herstelprocessen komen stil te liggen. Shockwavetherapie bevorderd het lichaamseigen herstelvermogen direct op de pijnlocatie.

LEES MEER

HOOIKOORTS TAPEN

Meestal beginnen de hooikoorts klachten in het voorjaar door pollen van bomen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij mensen met hooikoortsklachten reageert het lichaam heel heftig zodra stuifmeel in het lichaam komt. Dat zorgt voor een allergische overreactie van het afweermechanisme. De bloedvaten verwijden en gaan lekken. Tevens zorgt het ervoor dat de gladde spiercellen in de longen gaan samentrekken. Indien u hooikoorts symptomen ervaart, wat te doen?   Het ruggenmerg bestaat uit verschillende segmenten. Bij ieder segment hoort een bepaald huid- en orgaangebied. De huid en organen hebben een bepaalde wisselwerking; de huid kan de organen beïnvloeden en andersom. Hier ligt ook de kracht van Medical Taping bij hooikoortsklachten. Hooikoorts tape bevat geen medicinale toevoegingen waardoor het eventuele medicijngebruik kan worden verminderd of stopgezet. De elastische tape voor hooikoorts methode heeft een positief effect omdat via een externe huidprikkeling, een reflectoire invloed kan worden uitgeoefend op de bindweefselstructuren van het ruggenmerg. De medical tape hooikoorts die direct op de huid van de borst en rug wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het zenuwstelsel in het lichaam prikkelen.  

LEES MEER

MEDICAL TAPING

Medical Taping is een vorm van tapen waarbij kinesiotape wordt toegepast om lichamelijke problemen te verhelpen of te voorkomen. De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, lichaamseigen genezingsproces en beïnvloedt de neurologische en circulatoïre systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken. In de praktijk wordt de tape als extra interventie toegepast om sneller tot een resultaat te komen. De cliënt/sporter geneest niet sneller, maar het weefsel kan beter regenereren doordat bepaalde processen in het lichaam ondersteund of geactiveerd worden. De tape kan dus blokkades die het herstelproces vertragen, verminderen dan wel opheffen. Het indicatiegebied voor medical taping is zeer uitgebreid. Wij geven hieronder een greep uit de mogelijkheden weer. (Na)behandeling van blessures aan het bewegingsapparaat. Dit kunnen zijn rug- en schouderklachten, maar ook knie- en/of kuitklachten. Verminderen van klachten door vloeistofstuwingen zoals oedeem en bloeduitstortingen. Ondersteuning bij houdingscorrectie. Behandeling van problemen ontstaan door overbelasting (denk aan een zogenaamde muisarm). Bestrijding van (spannings-)hoofdpijn en zenuwpijn door beïnvloeding van het zenuwstelsel. Het gunstig beïnvloeden van organen. Hierbij kun je denken aan het ondersteunen van de lichaamseigen herstelmechanismen zonder de bewegingsvrijheid aan te tasten.

LEES MEER

DRY NEEDLING

Dry needling is een effectieve behandelmethode, waarbij klachten die ontstaan door spierverhardingen (myofasciale triggerpoints ) aangepakt worden door deze aan te prikken met dunne acupunctuurnaalden.   Zo’n hard aanvoelende plek in een spier wordt ook wel een 'triggerpoint' of 'knoop' genoemd. Volgens het Dry Needling principe wordt gekeken naar de volgende stoornissen: Spieren hebben meerdere pijnlijke spierknopen of strengen (myofasciale triggerpoints). Andere spieren in hetzelfde segment hebben ook strengen of spierknopen. Corresponderende spieren aan de andere kant van het lichaam hebben ook strengen en spierknopen. Huidgebieden die corresponderen met deze spiersegmenten laten functieverstoringen zien zoals gelokaliseerd (dermatomaal) haarverlies, matige vochthuishouding, versterkte reactie op koudeprikkels (bijvoorbeeld snellere kippenvel reactie en snellere blauwige verkleuring). Soms is voelbaar dat een betreffend huidgebied kouder is. Diepliggende, tot hetzelfde segment behorende spieren van de wervelkolom zelf zijn verkort, verhard en pijnlijk.

LEES MEER

FYSIOTHERAPIE AAN HUIS

Bent u niet in de gelegenheid om naar één van onze locaties te komen? Dan komen we naar u !   WANNEER KOMT EEN FYSIOTHERAPEUT BIJ U AAN HUIS? denk aan bijvoorbeeld: * Fysiotherapie voor ouderen * Als je niet meer mobiel bent voor- of na een operatie * Hart-, vaat- en longproblematiek * Beroerte * Spierziekten * Baby’s en kinderen * Valpreventie  

LEES MEER

PHYSITRACK

Wat is E-Health? E-Health is een technologie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren.  Met deze technologie bieden wij als praktijk een gecombineerde zorg tussen fysiek en digitaal. Physitrack Physitrack is een online coachingsprogramma dat is ontwikkeld voor patiënten om informatie en instructievideo’s aan te bieden.  Vaak vergeet je tijdens het consult het één en ander. Doe ik mijn oefening wel goed? Wat was de oefening ook alweer? Met het gebruik van Physitrack wordt dit een stuk makkelijker. De gegeven informatie tijdens de behandeling en de besproken oefeningen worden voor jou opgeslagen.  Ook bevat het programma meer dan 1000 online-instructievideo’s, extra informatie, doelenmonitor en een persoonlijk online behandelplan. Wat is PhysiApp? De PhysiApp is jouw unieke en persoonlijke online omgeving. Hierin kun je vinden: Een persoonlijk behandelplan Dagelijkse huiswerkoefeningen Instructievideo’s, hoe je de oefeningen moet doen De vorderingen van de oefeningen die je hebt gedaan  Therapietrouw (hiermee kun je aangeven hoe de oefeningen gaan) Loop je ergens tegen aan? Met de PhysiApp kun je op elk moment vragen stellen aan de fysiotherapeut, waardoor je niet hoeft te wachten tot je volgende afspraak! Online consult De begeleiding en ondersteuning die je tijdens een fysiek consult krijgt, kan met de PhysiApp ook online gedaan worden door de fysiotherapeut. Dit doet de fysiotherapeut door middel van het beeldbellen, waarin je elkaar kunt zien, samen naar oefeningen kunt kijken en de voortgang van het herstel bespreekt. In overleg met de fysiotherapeut kun je ervoor kiezen om voor een online consult te gaan. Hoelang kan ik de PhysiApp gebruiken? Gedurende jouw behandeltraject kun je de app blijven gebruiken en blijven jouw oefeningen en informatie voor jou beschikbaar.  Mocht je het fijn vinden om het na het behandeltraject nog steeds te gebruiken, dan kan het in overleg verlengd worden. Wordt PhysiApp in rekening gebracht? Het downloaden en het gebruiken van PhysiApp is kosteloos en wordt niet in rekening gebracht. Wordt een online consult in rekening gebracht? Een online consult via de PhysiApp wordt wel in rekening gebracht. Een online consult is gelijkwaardig aan een regulier consult. Een online consult kan wel vergoed worden. Dit is afhankelijk van jouw zorgverzekeraar. Het is erg belangrijk om de vergoeding van jouw behandeling altijd te bespreken met de fysiotherapeut. 0

LEES MEER
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Fysiotherapie Hoogezand - Sappemeer
Privacy Policy