Telefoon: 0598 32 40 40

Thuiszorgfysiotherapie is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patienten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. De patiënt wordt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te functioneren.

Verslechtering van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de patiënt kan aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen. Ook mensen die uit het ziekenhuis komen kunnen dankzij thuiszorgfysiotherapie veilig en snel weer thuis functioneren. Bij thuiszorgfysiotherapie werkt de fysiotherapeut intensief samen met de andere zorgverleners: wijkverpleging en - verzorging, ergotherapeuten, diëtisten en huisartsen.

De thuiszorgfysiotherapeut doet in de thuissituatie een uitgebreid onderzoek. Daarbij komen alle factoren aan bod die bijdragen aan het optimaal functioneren thuis. De thuiszorgfysiotherapeut kan de mobiliteit en de mogelijkheden van iemand inschatten en dit koppelen aan zijn of haar klacht. De fysiotherapeut heeft kennis op het gebied van behoud van zelfstandigheid, valpreventie en functionele revalidatie.

Thuiszorgfysiotherapie heeft tot doel het handhaven van de thuissituatie ten behoeve van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patienten, door:

  • Inzet van specifieke fysiotherapeutische expertise op het gebied van behoud van zelfstandigheid, functionele revalidatie en verbetering van de kwaliteit van leven.
  • Een effectieve, integrale samenwerkingsvorm in de eerste lijn van thuiszorg (wijkverpleging en - verzorging, ergotherapie, fysiotherapie en huisartsen).

De thuiszorgfysiotherapeuten in ons team zijn; Marjan Bouma, Harriëtte Slagers en Natasja van der Warf.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Kom alles te weten over beweging en gezondheid.

NieuwsbriefTelefoon 0598 32 40 40 | info@fysiotherapie-hoogezand.nl

Gezondheidscentrum 'de Pleiaden' | Wega 4 | 9602 WL Hoogezand
De Ruyterstraat 4 | 9601 HB Hoogezand
Molendijk 17 | 9601 LH Hoogezand (alleen op afspraak)

© 2017 Fysiotherapie Hoogezand
design en services door Fys'Optima