FYSIOTHERAPIE

Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door bewegen en spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed, maar soms duurt het wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit is mogelijk een gevolg van een aandoening of een tekort aan bewegingservaring. Kinderen hebben vaak baat bij een onderzoek en/of behandeling door de kinderfysiotherapeut. Een verstoring in de motorische ontwikkeling kan veel problemen met zich meebrengen. Niet alleen op lichamelijk gebied, maar ook op sociaal-emotioneel niveau. Vroegtijdige signalering, onderkenning en behandeling is dan ook van groot belang.

Wanneer

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar oud met een achterstand in hun bewegend functioneren. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingssysteem of door een tekort aan bewegingservaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Problemen met het bewegend functioneren, in combinatie met andere factoren, leiden de laatste jaren steeds vaker tot overgewicht (1 op de 8 kinderen). Kinderen met overgewicht hebben een grotere kans op hartproblemen en andere chronische aandoeningen. 

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau van het kind. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en ouders een behandelplan op. De behandeling kan zowel op individuele basis als in groepsvorm plaatsvinden. 

Behandeling

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars.
De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit bewegingstherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling ook plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis.
Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contacten met de ouders, die - zeker als het om zeer jonge kinderen gaat - een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. De kinderfysiotherapeut beoordeelt of deze zelf de beste behandeling kan geven of dat er samengewerkt moet worden met een andere hulpverlener. Zo zal de kinderfysiotherapeut bijvoorbeeld bij een kind met knieblessure samenwerken met een sportfysiotherapeut, bij een kind met incontinentieproblemen met een bekkenfysiotherapeut, bij overgewicht met een diëtist, etc.

Werkwijze

De behandeling vindt doorgaans plaats op verwijzing van huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk; ook met de kinderfysiotherapeut kunt u rechtstreeks een afspraak maken. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel.

Onze specialisten

Wilma Renkema

Ellen Janssen

Ingeborg Wolthuis

locaties

Voor deze behandeling kunt u terecht op de volgende locaties:

Wega 4
9601 LH Hoogezand

Noorderstraat 151 C
9601 LH Hoogezand

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op of gebruk het onderstaande contactformulier

Telefoon: 0598 324040
Email: [email protected]

Meer informatie?

Stel uw vraag

Reviews


Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Fysiotherapie Hoogezand - Sappemeer
Privacy Policy